எம்மைப்பற்றி

இந்து சமூகத்தின் அங்கத்தவர்களிடையே சுமுகமான புரிந்துணர்வை ஏற்படுத்துதலும் சமூக நலன்புரிச் சேவைகளை அபிவிருத்திச் செய்தலும்...

மேலும் படிக்க...

எங்கள் நோக்கம்

சைவ சமயக் கருத்துணர்வினூடே சமூக சேவை...

சமீபத்திய செய்திகள்

சுதந்திர தின விழா
 • இலங்கையின் 68வது சுதந்திர
 • தினத்தினை எமது நால்வர்
 • 04
 • Feb
தைப்பொங்கல் விழா
 • கடந்த 17-01-2016 அன்று
 • நடைபெற்ற பொங்கல்
 • 15
 • Jan
மாத சதுர்த்தி
 • சங்க பாலவிநாயகருக்கு
 • மாத சதுர்த்தி மிக சிறப்பாக
 • 13
 • Jan

எங்கள் செயல் திட்டங்கள்

சைவ முன்னேற்றச் சங்க தொண்டரணி

'கடமை - கண்ணியம் - கட்டுப்பாடு"

சைவ முன்னேற்றச் சங்க நால்வர் சமய பாடசாலை

'இந்துவாக வாழ்வோம் - இந்து தர்மம் காப்போம்"

சைவ முன்னேற்றச் சங்க கதிர்காம யாத்திரைக் குழு

'வேலுண்டு வினையில்லை - மயிலுண்டு பயமில்லை"சமீபத்திய நிகழ்வுகள்